Predstavenstvo Urbárskej spoločnosti Rimavská Píla oznamuje akcionárom spoločnosti,

že Valné zhromaždenie Urbárskej spoločnosti Rimavská Píla 

vzhľadom na zavedené opatrenia súvisiace so šírením koronavírusu

sa odkladá na neurčito.

Termín konania Valného zhromaždenia Urbárskej spoločnosti Rimavská Píla včas oznámime.

 

Upozorňujeme členov Urbárskej spoločnosti v Rimavskej Píle, ktorí majú záujem o palivové drevo na rok 2021, aby nezabudli vyplniť a odovzdať prihlasovací lístok na palivové drevo.

Lístok si môžete vytlačiť z  internetovej stránky spoločnosti www.urbarrimpila.eu. Po prihlásení tam nájdete aj oznam o cene palivového dreva a schválené zásady predaja palivového dreva.

Prihlasovací lístok si môžete vyzdvihnúť a aj odovzdať u Miroslava Koncoša, Dlhá 183, Rimavská Píla, resp. vyplnený prihlasovací lístok vložiť do schránky urbárskej spoločnosti na kultúrnom dome v Rimavskej Píle. Žiadame Vás, aby ste to urobili do 31. Decembra 2020.

Za  urbársku spoločnosť: M. Koncoš – tajomník US

V prílohe:

  • Palivový lístok
  • Splnomocnenie

na vytlačenie

 

Vážení členovia!

Vychádzajúc zo Stanov pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť Rimavská Píla, čl. 6 (Práva a povinnosti členov) Vás žiadame nahlasovať všetky zmeny, ktoré sa viažu k údajom o Vašich podieloch. Ide o nahlasovanie zmien trvalého bydliska (adresy), telefonického kontaktu, zmien, ktoré vyplývajú z dedičských konaní, z darovania podielov, resp. sa viažu na kúpu podielov.

Zmeny môžete nahlasovať telefonicky tajomníkovi US na tel. čísle 0908365285, mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Miroslav Koncoš
tajomník US