Prvá zmienka o obci je z r. 1456, kde sa spomína ako osada v chotári Tisovca. Už vtedy tu bola píla (gáter). Údaje z r. 1569 hovoria o príslušnosti osady k Banskobystrickej (banskej) komore v súvislosti s uhliarstvom. Aj archívne dokumenty (v ŠÚBA Banská Štiavnica) dokladajú pálenie drevného uhlia v okolí Tisovca. Popri maďarskom názve (Furesz) sa názov obce postupne menil (1808 - Pila, 1928 - Píla, 1948 - Rimavská Píla). Z roku 1882 je zmienka o 72 domoch a 739 obyvateľoch. Tí pracujú predovšetkým v lesoch, na píle, no venujú sa tiež výrobe šindľov a najmä furmankám. V severnej časti chotára sa v 19. stor. v lokalite Hámrik nachádzal hámor (jeho vodný náhon je dodnes v teréne čitateľný). Činnosť hámra bola logická predovšetkým v súvislosti s rozvojom železiarstva v Tisovci. V obci je tiež sčasti zachovaný mlynský náhon a prestavaná budova pôvodného mlyna, najskôr vodného, neskôr elektrického. Už koncom 19. a začiatkom 20. storočia je dedina známa aj ovocinárstvom.

V počiatkoch obce sa život sústreďuje na dnešnom dolnom konci pozdĺž rieky. Rimava v tom čase tiekla pod svahmi výbežkov Tŕstia (v priestoroch za dnešným kostolom a popod cintorín). Okrem spomínanej píly stál v tých miestach prvý drevený kostol, no v r. 1777 bol na mieste dnešného chrámu dostavaný murovaný kostol so štvorcovou vežou ukončenou drevenou ochodzou a cibuľovitou strechou. Jej baroková podoba podčiarkovala interiér kostola s dreveným barokovým oltárom. Tento kostol bol zbúraný v r. 1947 a nahradený dnešným chrámom halového typu. Jeho projekt býva niekedy pripisovaný M.M. Harmincovi, čo sa však nikdy nepotvrdilo.

Osobnosti

  • Terézia Vansová * 18. apríl 1857, Zvolenská Slatina † 10. október 1942, Banská Bystrica, v Rimavskej Píle pôsobila v rokoch 1882 -1911 v auguste 1902 navštívil T. Vansovú Jaroslav Hašek
  • Matej Hrebenda * 10. marec 1796, Rimavská Píla † 16. marec 1880, Hačava
  • Ján Vansa * 21. jún 1846, Rimavská Píla † 22. jún 1922, Banská Bystrica
  • Ľudovít Vansa * 5.marec 1835, Rimavská Píla † 9.september 1873, Rimavská Píla
  • Daniel Záboj Lauček * 18. máj 1846, Rimavská Píla † 20.apríl 1911, Nanticoke, USA