Upozorňujeme podieľníkov na zmenu cien palivového dreva od roku 2024. Pre podielnikov, ktorí majú nárok na drevo sa cena stanovuje na 18 eur/1prm palivového dreva. V prípade objednania nad rámec nároku, je cena stanovená na 55 eur/1prm palivového dreva